Månedlige arkiver: mai 2010

Elevarbeider

Mer flotte ting som elevene på Handverksskolen har lagd.

Treskjæring handler mye om å skape effekter. Her har Charlotte skåret nesten skremmende realistiske øyne, uten å overhode nærme seg naturalisme. Øynene er to mandelformede kuler med dypt innskårne linjer og hull, som gir en fantastisk effekt på litt avstand. Høylyset som legger seg på nedre øyelokk, og skyggene som dannes av det dype skæret under det øvre øyelokk, samt hullet som illuderer irisen, er flotte illusjoner.

To mønespir som ligger og blir behandlet med tjære. Dragene er skåret av Håvard og Bjørn, og akantusen er skåret av Sigmund og Dina.

Please follow and like us:

Mer vår på verkstedet.

Are tjærerbrer portalplankene på gulbygget, med egenprodusert milebrent tjære fra ifjor.

På tide å smelle opp de flotte mønespirene som elevene har skåret. Her er et av dem, med to drager, skåret av Håvard og Bjørn, etter Bonis tegning. Fler kommer senere.

Please follow and like us:

Rorkult 2.

Nok en rorkult har blitt lagd på treskjærerverkstedet på Hjerleid på Dovre. Denne gangen en todelt sak, der håndtaket kan skrus av, slik at man får bedre plass i cockpiten når det er ønskelig. Rorokulten er til «Flirt IV», en 9mr laget av Anker og Jensen i 1912. Den er skåret i ett stykke mahogny, med snodd stamme, tauverksbord ved håndtakets begynnelse, og med tyrkerknop i enden. Regner med å legge ut mer bilder når smeden og båtbyggerne er ferdig med å montere den på båten. Ay ay . Ingen vår uten litt båtarbeidstress i hui og hast!!!

Please follow and like us: