JAF-1607

Spillet mellom høyt og lavt relieff kan også brukes for å få fram en illusjon av dybde.. Her er skogen modellert i lavt relieff bak et kraftig formet hustak for å forsøke å øke den opplevde avstanden. (Grovskårne trær til venstre, ferdige lengre mot høyre)

Legg igjen en kommentar