Bilder fra verkstedet.

Eirik Bryn og Even Hansen
Boni setter en bull før hånda knekker.

Ingrid modellerer et selvportrett

sigarer
Idag kom Even inn på verkstedet og delte ut sigarer. Han hadde fått svennebrevet i møbelsnekring, og er nå svenn i treskjæring og møbelsnekkerfaget. For en mann!

Jon Ole Steig tar verktøysliperutdannelse, for tiden arbeider han hos Henry Taylor tools i Sheffield