Her er Njål!

Njål er for tiden den eneste lærlingen på verkstedet, og må jobbe for fire personer minst. Men det går bra, han er blid, lærevillig, og har en stor arbeidskapasitet. I tillegg har vi Gro som fungerer som fjernlærling.

Njål og en cassone som han, Even og Ingrid gjorde. (Foto: Boni Wiik)

 

 

Njål arbeider for tiden på Draken Harald Hårfagre med utskjæringer på halen.