Mer opprydning.

 
Her er flere elevarbeider fra de seneste årene.
 
Krydderhylla til Eirik.
 
Geir dalene lager Gokstadtelt. (Foto: Boni Wiik)
 
Ragnhild har slipt en profil i en sikling, og bruker den til å skrape en vakker profil med. (foto: Boni Wiik)
 
Ølhøner av Harald Bye. (Foto: Boni Wiik)
 
Trollet til Trine.