Ekskursjon

Tore, Torgeir og Boni dro på befaring i bøkeskogen ved Larvik, for å blinke trær.

 

 

Torgeir tester spensten på en bøk.

 

 

Deretter dro Torgeir og Tore til Tønsberg for å leke med øks på Osebergprosjektet.

 

 

Mens Boni dro til Oslo for å være med på en retortetjærebrenning for å framstille middelalderlasur

 

 

På verkstedet skjærer Ingerid eksklusiv akantusvogge.

 

Karina maler videre på sine lekkerier…

 

Ingerid rentegner utkast til et prosesjonskors.