Månedlige arkiver: februar 2010

Hva gjør man med alle de prosjektene som aldri blir fullført?

Her er en ide til hva man kan gjøre med alle prøvebitene man skjærer, eller dummyene man lager, eller de mislykte tingene som det er for gærnt å hive rett i ovnen. Ta dem en tur på kontursaga, og lag puslespill til barn og barnebarn! Dette spillet var stor suksess hos Sigurd på 2 år.

Morsk mann skåret i lind.
Please follow and like us:

Restaurering og rekonstuering av treskjæring på Lannem gård, Dovre

I forbindelse med restaureringsarbeid på Lannem gård på Dovre, har treskjerarverkstaden gjort en del rekonstruksjoner av utsmykninger som har begynt å bli dårlig etter 150 år ute i vær og vind.
På låven og stabburet var det behov for å erstatte vindskier, mønespir, samt at dekorasjoner rundt dører har trengt restaurering. Dette er arbeid som fortsatt er i gang, så innlegget vil bli oppdatert etterhvert.
Bygningene ble på 1850-tallet flyttet fra oppe i dalsiden, og ned til flata hvor de nå står. I forbindelse med dette arbeidet ble sannsynligvis vindskier og pynt laget. På baksiden av det ene mønespiret fant vi en påmalt signatur og et årstall, som lyder som følger: A.B.S. 1856
Det har ikke lyktes oss å finne ut hvem denne treskjæreren er, men vi har ihvertfall funnet ut at det er ingen fra Dovre som hadde de initialene på den tida, så det er mest sannsynlig en utenbygds fra.
Vindskiene ligner veldig på noen vindskier som befinner seg på Tofte kongsgård, og dørutsmykningene har en klar parallel i dørutsmykninger på lille Ruste.

mønespir fra lannem original og kopi
Rekonstruksjon av det ene mønespiret.

mønespir på lannem

 

Signaturen har vært malt på, og malingen har tålt vær og vind bedre enn treverket rundt, slik at, selv om malingen nå er borte, står signaturen ut fra treverket rundt og er tydelig å lese.
årstall
Datert 1856
døroverligger
Ornamentikk over den ene av tre stabbursdører som trenger komplettering

Please follow and like us:

Bilder fra verkstedet.

Eirik Bryn og Even Hansen
Boni setter en bull før hånda knekker.

Ingrid modellerer et selvportrett

sigarer
Idag kom Even inn på verkstedet og delte ut sigarer. Han hadde fått svennebrevet i møbelsnekring, og er nå svenn i treskjæring og møbelsnekkerfaget. For en mann!

Jon Ole Steig tar verktøysliperutdannelse, for tiden arbeider han hos Henry Taylor tools i Sheffield
Please follow and like us: