Nye vindskier til Bondeheimen

Et av oppdragene som har vært innom Treskjærarverkstaden de siste ukene er produksjon av nye vindskier til Bondeheimen i Otta sentrum. Deler av prosessen er beskrevet under i bilder med tekst til.

Bondeheimen slik den var før, og sånn vi ønsket at den skulle bli når vi var ferdige.

 

Kopiering av mønespir til Bondeheimen.
Skjæring til enden av vindskie.
Lys er viktig for å se form, og for å lage de gode linjene.
Skjæring til enden av vindskie.
Viktig å se linjene fra mange vinkler, og se at alt stemmer før malingen klines på.
Vindskiene som skulle byttes ut. Her må det rettes på i overkant rette linjer…
Morgensteming med rim på skifertak.
Njål justerer vindskie
Skiferen kryper tilbake opp på taket…
En håndverker vurderer sitt arbeide…
Ferdige vindskier, med skjæring, skifer og mønespir på plass
Og til slutt en nåtidutgave av første bildet.

-Tekst og foto Jon Anders Fløistad